Categories

Numer konta

12 1320 1537 2627
  3589 2000 0001

      (Bank Pocztowy)
logo
Z obsługą hurtowni można skontaktować się
wysyłając e-mail na adres: 
biuro@podrecznikidoreligii.pl


WIERZĘ W KOŚCIÓŁ kl.6 Podręcznik/ WOJ

Manufacturer's code: 9788375165609
szt.

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ

Podręcznik do nauki religii do klasy VI szkoły podstawowej

 
Autor: (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

Oprawa: miękka

Rok wydania:2013


Zasadniczym celem katechezy w klasie szóstej jest ukazanie historii zbawienia, która dokonuje się w działalności Kościoła kierowanego natchnieniami Ducha Świętego. Przesłaniem
katechetycznym jest budowanie i umacnianie poczucia przynależności do wspólnoty ludu Bożego oraz wskazanie wynikających z tego zobowiązań.
 
Przyjętym założeniom odpowiada określony układ treści katechetycznych.
Rozdział I: Tajemnica Kościoła Chrystusowego
W pierwszej części podręcznika podjęto problematykę dotyczącą istoty i celu misji Chrystusowego Kościoła.
Rozdział II: Siedem sakramentów Kościoła
W drugim rozdziale opisano sakramenty jako znaki Bożej łaski, które  udzielane są Kościołowi dla uświęcenia wszystkich jego członków.
Rozdział III: Życie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła
Problematyka tego rozdziału obejmuje zagadnienie wspólnotowego wymiaru Kościoła. Omówiono różnorodność zadań podejmowanych przez wierzących we wspólnocie Kościoła, 
Rozdział IV: Jesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła
Treści tej części podręcznika obejmują zagadnienia związane z historycznym rozwojem Kościoła. Ukazano związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego.
Rozdział V: Święci i błogosławieni uczą nas wiary
Celem ostatniego rozdziału podręcznika jest ukazanie uczniom sposobów kształtowania tożsamości chrześcijańskiej